Üye Ol

Ülkemizde Uygulandığı Şekliyle Leasing'in Kelime Anlamı "Finansal Kiralama" dır. Yatırımların Finansmanında Geleneksel Olarak Kullanılan Öz Kaynak, Satıcı Kredisi ve Banka Kredilerine Alternatif Olan Bir Finansman Enstrümanıdır.  

Finansal Kiralama, Bir Yatırım Malının, Mülkiyeti Leasing Şirketinde Kalmak Üzere Belirlenen Kiralar Karşılığında Kullanım Hakkının Kiracıya Verilmesi ve Sözleşmede Belirlenen Bir Değer Üzerinden Sözleşme Süresi Sonunda Mülkiyetin Kiracıya Devredilmesidir. Bu Süre Boyunca Malın Bakımı - Onarımı ve Sigorta Primlerinin Ödenmesinden Kiracı Sorumlu Olmaktadır.

Ülkemizde Finansal Kiralama İşlemleri 3226 Sayılı Kanun Çerçevesinde Yapılmakta Olup Üçlü Bir Finansal İlişkiye (Kiralayan, Kiracı, Satıcı) Dayalı Olarak Uygulanan Leasing Yönteminin Esası, Yatırımcıya, Bir Malın Kullanım Hakkının Mülkiyet Hakkından Ayrılarak Tahsis Edilmesi ve Bu Sayede Yatırımcıyı Peşin veya Kısa Vadeli Finansman Yükünden Kurtarmaya Dayalıdır.

Sayın Yetkili Kredi Hesaplamanızı Yandaki Ling'e Tıklayarak yapabilirsiniz.  Ataline Vakıfbank Leasing Hesaplama

     

      Saygılarımızla

Ataline End Tek Urn San

« Geri