Üye Ol

Finansal  Kiralama İçin Hazırlanması Gereken Evraklar  ( Leasing )

 

Şahıs Firmaları için Gereken Evraklar

 

Proforma Fatura  Ataline End Tek Urn San Tarafından Verilecek

 

İmza Beyannamesi Aslı Noterden Alınacak

 

İmzaya Yetkili kişilerin Kimlik veya Ehliyet Önlü Arkalı Fotokopileri

 

TC Kimlik Numarası

 

Ticaret Sicil Memurluğundan Alınan Ticaret Sicil Tasdiknamesi

 

2008 Yılına Ait Yeni Mizan ve Bu Mizana ait Bilanço / Gelir Tablosu

 

2006 ve 2007 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tabloları

 

Firma ve Ortaklarına ait İşyeri ve Ev Tapu Fotokopileri

 

Banka Hesap Cüzdanları ve Kredi Kartı Fotokopisi

 

Kefil Olacak Kişilerin Kimlik Fotokopisi Son Üç Ay İçinde Alınmış İkametgah Senedi

 

Vergi Levhası Fotokopisi

 

 

 

Şirket (Anonim, Limited, Komandit) için Gereken Evraklar

 

Proforma Fatura  Ataline End Tek Urn San  Tarafından Verilecek

 

Imza Sirkülerinin Aslı  Noterden Alınacak

 

İmzaya Yetkili Kişilerin Kimlik veya Ehliyet Onlu Arkalı Fotokopileri

 

TC Kimlik Numaraları

 

Ticari Sicil Gazetelerinin Fotokopisi

 

Kuruluş Ünvan ve Statü Değişiklikleri İle Son Sermaye Artışına İlişkin

 

2008 Yılına ait Yeni Mizan ve bu Mizana ait Bilanço / Gelir Tablosu

 

2006 ve 2007 Yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tabloları

 

Vergi Levhası Fotokopisi

 

Firma ve Ortaklarına ait İşyeri ve Ev Tapu Fotokopileri

 

Banka Hesap Cüzdanları ve Kredi Kartı Fotokopisi

 

Kefil Olacak Kişilerin Kimlik Fotokopisi, Son Üç Ay İçinde Alınmış İkametgah Senedi

 

      Saygılarımızla

Ataline End Tek Urn San

« Geri